Yorumyol Hizmet Şartları

Son güncelleme: 7 Kasım 2020

İşbu Hizmet Şartları, Yorumyol uygulamasına ve ilgili, bağlantılı veya başka herhangi bir web sitesi veya mobil uygulamaya (toplu olarak "Uygulama") erişimi ve kullanımı hakkında bir gerçek veya tüzel kişi ("siz") ve Astroloji Yolculuğu Akademisi ("biz") arasında yapılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmayı oluşturur.

İşbu Hizmet Şartlarını kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kullanmanız açıkça yasaklanmıştır ve kullanımını derhal bırakmalısınız.

Zaman zaman yayınlanabilecek ek sözleşmeler burada açıkça referans olarak dahil edilebilir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Hizmet Şartlarında herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değişiklik veya tadilat yapma hakkını saklı tutarız. İşbu Hizmet Şartlarında herhangi bir değişiklik yapılırsa "Son güncelleme" tarihini güncelleyeceğiz. Güncellemelerden haberdar olmak için işbu Hizmet Şartlarını periyodik olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Güncellenmiş Hizmet Şartlarının yayınlandığı tarihten sonra Uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, güncellenmiş Hizmet Şartlarındaki değişikliklere tabi olacak ve bu değişikliklerden haberdar edilmiş ve kabul etmiş sayılacaksınız.

KULLANICI BEYANLARI

Uygulamayı kullanarak

 1. yasal kapasiteye sahip olduğunuzu ve işbu Hizmet Şartlarına uymayı kabul ettiğinizi,
 2. ikamet ettiğiniz yargı alanında reşit olduğunuzu,
 3. Uygulamaya otomatik veya insan olmayan yollarla, bir bot veya kod betiği ile veya başka bir şekilde erişmeyeceğinizi,
 4. Uygulamayı herhangi bir yasadışı veya yetkisiz amaç için kullanmayacağınızı,
 5. Uygulamayı kullanımınız herhangi bir geçerli yasa veya yönetmeliği ihlal etmeyeceğini,

beyan ve garanti edersiniz.

Gizlilik Bildirimi hükümlerine bağlı kalacağınızı ve Gizlilik Bildirimi hükümlerine göre sağladığınız her türlü bilgi ve kişisel veriye erişebileceğimizi, depolayabileceğimizi, işleyebileceğimizi ve kullanabileceğimizi kabul edersiniz.

Uygulama ile ilgili önerilerinizi veya geri bildirimlerinizi size karşılık ödemeden herhangi bir amaçla kullanabileceğimizi ve paylaşabileceğimizi kabul edersiniz.

Doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi sağlarsanız, Uygulamanın (veya herhangi bir kısmının) mevcut veya gelecekteki tüm kullanımını reddetme hakkına sahibiz.

YASAK FAALİYETLER

Uygulamayı kullanıma sunduğumuz amaçlar dışında herhangi bir amaçla Uygulamaya erişemez veya kullanamazsınız. Uygulama, tarafımızca özel olarak onaylananlar dışında herhangi bir ticari çabayla bağlantılı olarak kullanılamaz.

Uygulamanın bir kullanıcısı olarak şunları yapmamayı kabul edersiniz:

 1. Bizden yazılı izin alınmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek için Uygulamadan veri veya diğer içeriği sistematik olarak almak
 2. Herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan ya da Uygulamanın ve/veya içerdiği içeriğin kullanımına sınırlama getiren özellikler dahil olmak üzere, Uygulamanın güvenlikle ilgili özelliklerini atlatmak, devre dışı bırakmak veya başka bir şekilde müdahale etmek
 3. Bizi ve/veya Uygulamayı kötülemek, lekelemek veya başka şekilde zarar vermek
 4. Başka bir kişiyi taciz etmek, suistimal etmek veya zarar vermek için Uygulamadan elde edilen herhangi bir bilgiyi kullanmak
 5. Destek hizmetlerimizi uygunsuz şekilde kullanmak veya kötüye kullanım hakkında yanlış raporlar göndermek
 6. Uygulamayı yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmelikle tutarsız bir şekilde kullanmak
 7. Uygulamanın yetkisiz bir şekilde çerçevelenmesine veya bağlanmasına dahil olmak
 8. Herhangi bir tarafın Uygulamayı kesintisiz kullanımına ve Uygulamadan yararlanmasına müdahale eden veya Uygulamanın kullanımını, özelliklerini, işlevlerini, çalışmasını veya bakımını değiştiren, bozan veya bunlara müdahale eden virüsleri, truva atlarını, solucanları veya diğer materyalleri yüklemek veya iletmek (ya da yüklemeye veya iletmeye çalışmak)
 9. Herhangi bir otomatik sistem kullanmak veya herhangi bir robot, veri madenciliği veya benzer veri toplama ve çıkarma araçlarını kullanmak
 10. Uygulamaya veya Uygulamaya bağlı ağlara veya hizmetlere müdahale etmek, kesintiye uğratmak veya aşırı yük oluşturmak
 11. Uygulamanın herhangi bir bölümünü size sağlamakla görevli çalışanlarımızdan veya temsilcilerimizden herhangi birini taciz etmek, rahatsız etmek, korkutmak veya tehdit etmek
 12. Uygulamaya veya Uygulamanın herhangi bir bölümüne erişimi engellemek veya kısıtlamak için tasarlanmış önlemleri atlamaya çalışmak
 13. Uygulamanın yazılımını kopyalamak veya uyarlamak
 14. Uygulamada herhangi bir değişiklik, uyarlama, iyileştirme, geliştirme, çeviri veya türemiş çalışma yapmak
 15. Uygulamanın veya Uygulamanın bir parçasını oluşturan herhangi bir yazılımın şifresini çözmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak veya tersine mühendislik uygulamak
 16. Standart arama motoru veya İnternet tarayıcısı kullanımının sonucu olabileceği durumlar dışında, Uygulamaya erişen herhangi bir örümcek, robot, hile aracı, veri kazıyıcı veya herhangi bir yetkisiz komut dosyası dahil herhangi bir otomatik sistemi kullanmak, başlatmak, geliştirmek veya dağıtmak
 17. Uygulamayı bizimle rekabet etme girişiminin bir parçası olarak veya başka bir şekilde Uygulamayı ve/veya içeriği herhangi bir gelir getirici yöntem veya ticari işletme için kullanmak
 18. Uygulamayı, doğrudan veya dolaylı olarak rekabet eden veya herhangi bir şekilde onun yerine geçen bir ürün, hizmet veya yazılım oluşturmak için kullanmak

UYGULAMA LİSANSI

Size, sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz cihazlara Uygulamayı kurmanız ve kullanmanız için geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak veriyoruz.

UYGULAMA YÖNETİMİ

Aşağıdakileri yapma hakkını saklı tutarız, ancak yükümlülüğümüz yoktur:

 1. Uygulamayı işbu Hizmet Şartlarının ihlalleri açısından izlemek
 2. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasayı veya işbu Hizmet Şartlarını ihlal eden kişilere karşı, bu tür bir kullanıcıyı kanun uygulayıcı makamlara bildirmek dahil uygun yasal işlemlerde bulunmak
 3. Uygulamayı haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve Uygulamanın düzgün çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir şekilde yönetmek

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT İÇERİKLER

Uygulama, diğer web sitelerine bağlantıların yanı sıra makaleler, fotoğraflar, metinler, grafikler, resimler, tasarımlar, müzik, ses, video, bilgiler, uygulamalar, yazılımlar ve üçüncü şahıslara ait veya üçüncü şahıslardan gelen diğer içerik veya öğeler içerebilir. Bu tür üçüncü taraf içerikleri tarafımızca araştırılmaz, izlenmez veya doğruluk, uygunluk veya eksiklikler açısından kontrol edilmez ve herhangi bir üçüncü taraf içeriğinden sorumlu değiliz. Herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin dahil edilmesi, bağlanması ya da kullanımına veya kurulumuna izin verilmesi, bunların tarafımızca onaylandığı anlamına gelmez. Herhangi bir üçüncü taraf içeriğine erişmeye, kullanmaya veya kurmaya karar verirseniz, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız ve işbu Hizmet Şartlarının artık geçerli olmadığının farkında olmalısınız.

SÜRE VE FESİH

İşbu Hizmet Şartları, Uygulamayı kullanırken tam olarak yürürlükte kalacaktır.

İşbu Hizmet Şartlarının diğer herhangi bir hükmünü sınırlamaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Hizmet Şartlarında ya da geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemede yer alan herhangi bir beyan, garanti veya sözleşmenin ihlali dahil herhangi bir sebeple herhangi bir kişiye Uygulamaya erişimi ve Uygulamayı kullanmayı reddetme hakkını saklı tutarız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda Uygulamayı kullanımınızı veya Uygulamaya erişiminizi sonlandırabilir ya da sağladığınız herhangi bir içerik veya bilgiyi herhangi bir uyarıda bulunmaksızın silebiliriz.

DEĞİŞİKLİKLER VE KESİNTİLER

Herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, önceden haber vermeksizin Uygulamanın içeriğini değiştirme, değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutarız. Ancak, Uygulamadaki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Uygulamanın tamamını veya bir kısmını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Uygulamada yapılacak herhangi bir değişiklik, fiyat değişikliği, askıya alma veya durdurma durumundan size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacağız.

Uygulamanın her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Kesintiler, gecikmeler veya hatalarla sonuçlanan donanım, yazılım veya başka sorunlar yaşayabilir veya Uygulama ile ilgili bakım gerçekleştirmemiz gerekebilir. Uygulamayı herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle, size bildirimde bulunmaksızın değiştirme, revize etme, güncelleme, askıya alma, sona erdirme veya başka şekilde değiştirme hakkını saklı tutarız. Uygulamanın herhangi bir kapalı kalma süresi veya kesintisi sırasında Uygulamaya erişememenizden veya Uygulamayı kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. İşbu Hizmet Şartlarındaki hiçbir şey, Uygulamayı sürdürmek ve desteklemek veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir düzeltme, güncelleme veya yayın sunmamızı zorunlu kılacak şekilde yorumlanmayacaktır.

FERAGATNAME VE SORUMLULUK REDDİ

Uygulamadaki bilgiler yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Uygulamadaki herhangi bir bilginin doğruluğu, yeterliliği, geçerliliği, güvenilirliği, kullanılabilirliği veya eksiksizliği ile ilgili açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermiyoruz. Hiçbir koşul altında, Uygulamanın kullanımından veya Uygulama üzerinde sağlanan herhangi bir bilgiyi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarar için size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır. Uygulamayı kullanmanızın ve Uygulamayla ilgili herhangi bir bilgiyi kullanmanızın riski yalnızca size aittir.

Uygulamada bulunan bütün astroloji yorumları tamamen eğlence amaçlı sağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde kişilerin hayatlarına, alacakları kararlara etki etmek, yönlendirmek gibi bir amaç için kullanılamaz.

Uygulama olduğu gibi ve mevcut olduğu şekilde sağlanır. Uygulama ve hizmetleri kullanımınızın riskinin tamamen size ait olacağını kabul edersiniz. Yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, Uygulama ve kullanımınız ile bağlantılı olarak satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil açık veya zımni tüm garantileri reddediyoruz. Uygulamanın içeriğinin veya Uygulama ile bağlantılı herhangi bir web sitesinin içeriğinin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında hiçbir garanti veya beyanda bulunmuyoruz. Herhangi bir hata veya içerik ve materyaldeki yanlışlıklar için, Uygulamaya erişiminizden ve Uygulamayı kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir kişisel zarar veya mülkiyet hasarı için, güvenli sunucularımıza ve/veya orada depolanan tüm kişisel bilgilere yetkisiz erişim veya kullanım için, Uygulamaya veya Uygulamadan iletimde herhangi bir kesinti veya durma için, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından Uygulamaya veya Uygulama aracılığıyla iletilebilen herhangi bir böcek, virüs, truva atı veya benzeri için, herhangi bir içerik ve materyaldeki herhangi bir hata veya eksiklik veya Uygulama aracılığıyla yayınlanan, iletilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan her türlü kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğiz. Uygulama aracılığıyla üçüncü bir tarafça reklamı yapılan veya sunulan herhangi bir ürün veya hizmet, bağlantısı verilmiş herhangi bir web sitesi veya herhangi bir reklamda yer alan herhangi bir web sitesi veya mobil uygulama için garanti vermiyoruz, sorumluluk almıyoruz ve taraf olmayacağız. Sizin ve herhangi bir üçüncü taraf ürün veya hizmet sağlayıcısı arasındaki herhangi bir işlemi izlemekten hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız.

Hiçbir durumda biz veya yöneticilerimiz, çalışanlarımız veya temsilcilerimiz size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı kar kaybı, gelir kaybı, veri kaybı veya Uygulamayı kullanımınızdan kaynaklanan diğer zararlar dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek niteliğinde, özel veya cezai zararlardan sorumlu olmayacağız.

MUHTELİF

İşbu Hizmet Şartları ve Uygulamada veya Uygulamayla ilgili olarak tarafımızca yayınlanan tüm politikalar veya çalışma kuralları, sizinle aramızdaki tüm anlaşmayı ve anlayışı oluşturur. İşbu Hizmet Şartlarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. İşbu Hizmet Şartları, yasaların izin verdiği en geniş kapsamda işlemektedir. Hak ve yükümlülüklerimizin herhangi birini veya tamamını herhangi bir zamanda başkalarına devredebiliriz. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylemsizlikten sorumlu veya yükümlü olmayacağız. İşbu Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmünün veya bir hükmünün bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu hükmün veya hükmün bir kısmının İşbu Hizmet Şartlarından ayrılabilir olduğu kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. İşbu Hizmet Şartları veya Uygulamanın kullanımı sonucunda sizinle aramızda hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisi oluşmaz. İşbu Hizmet Şartlarının elektronik biçimine ve tarafların işbu Hizmet Şartlarını yürütmek için işbu belgeyi imzalamamalarına dayalı olarak sahip olabileceğiniz tüm savunmalardan işbu belge ile feragat edersiniz.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

Uygulama ile ilgili bir şikayeti çözmek veya Uygulamanın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.