Yorumyol Gizlilik Bildirimi ve Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni

Son güncelleme: 6 Mart 2022

İşbu Yorumyol Gizlilik Bildirimi ve Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni'nin ("Aydınlatma Metni") amacı, Astroloji Yolculuğu Akademisi tarafından sunulan Yorumyol'un ("Uygulama") ve daha genel olarak hizmetlerden (Uygulamayı da içeren "Hizmetler") herhangi birinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve hakları konularını mümkün olan en açık şekilde açıklar.

İşbu Aydınlatma Metni, Hizmetler aracılığıyla toplanan tüm veriler (yukarıda açıklandığı üzere Uygulamayı da içerir) ve ayrıca ilgili hizmetler, satışlar, pazarlama veya etkinlikler için geçerlidir.

İşbu Aydınlatma Metninde kabul etmediğiniz herhangi bir koşul varsa, lütfen Hizmetleri kullanmayı derhal bırakın.

VERİ SORUMLUSU

Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Astroloji Yolculuğu Akademisi'dir.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler

Hizmetler hakkında bilgi almak veya bizimle iletişime geçmek için kullandığınız e-posta adresinizi ve bize sağladığınız kişisel verileri toplarız.

Otomatik olarak toplanan veriler

Uygulamayı ziyaret ettiğinizde, kullandığınızda veya gezindiğinizde belirli verileri otomatik olarak toplarız. Bu veriler, özel kimliğinizi (adınız veya iletişim bilgileriniz gibi) açıklamaz, ancak IP adresiniz, tarayıcı ve cihaz özellikleriniz, işletim sisteminiz, dil tercihleriniz, yönlendiren URL'ler, cihaz adı, ülke, konum gibi cihaz ve kullanım bilgilerini, Uygulamayı kimin kullandığına ve ne zaman kullanıldığına ilişkin bilgileri ve diğer teknik bilgileri içerebilir.

Topladığımız veriler şunları içerir:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Uygulama aracılığıyla toplanan kişisel verileri aşağıda açıklanan çeşitli iş amaçları için kullanırız.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde bulunan amaçları gerçekleştirmek için yurtiçinde veya yurtdışında bulunan aşağıdaki üçüncü şahıslara aktarabiliriz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi aşağıdaki yasal şartlardan birine göre işleyebilir veya aktarabiliriz:

KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT İÇERİKLER HAKKINDA

Uygulama, bize bağlı olmayan ve diğer web sitelerine, çevrimiçi hizmetlere veya mobil uygulamalara bağlantı verebilecek üçüncü şahısların reklamlarını içerebilir. Üçüncü şahıslara sağladığınız verilerin güvenliğini ve gizliliğini garanti edemeyiz. Üçüncü şahıslar tarafından toplanan hiçbir veri işbu Aydınlatma Metni kapsamında değildir. Uygulamaya veya Uygulamadan bağlantılı olabilecek diğer web siteleri, hizmetler veya uygulamalar dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın içeriğinden veya gizlilik ve güvenlik uygulamalarından ve politikalarından sorumlu değiliz. Bu tür üçüncü tarafların politikalarını gözden geçirmeli ve sorularınıza yanıt vermek için onlarla doğrudan iletişime geçmelisiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLI TUTULMA SÜRESİ

Daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya yasalarca izin verilmedikçe (vergi, muhasebe veya diğer yasal gereklilikler gibi) kişisel verilerinizi yalnızca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Kişisel verilerinizi işlemeye devam eden meşru bir iş ihtiyacımız olmadığında, bu verileri ya sileceğiz ya da anonimleştireceğiz ya da bu mümkün değilse (örneğin, kişisel verileriniz yedek arşivlerde saklandığı için) kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklayacağız ve silmek mümkün olana kadar herhangi bir işlemden izole edeceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

İşlediğimiz herhangi bir kişisel verinin güvenliğini korumak için tasarlanmış uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini uyguladık. Güvenlik önlemlerimiz ve verilerinizi güvence altına alma çabalarımıza rağmen, internet üzerinden hiçbir elektronik aktarımın veya veri depolama teknolojisinin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. Bu nedenle, bilgisayar korsanlarının, siber suçluların veya diğer yetkisiz üçüncü tarafların güvenliğimizi bozamayacağına ve verilerinizi uygunsuz bir şekilde toplayamayacağına, bunlara erişemeyeceğine, çalamayacağına veya değiştiremeyeceğine dair söz veya garanti veremeyiz. Kişisel verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak da, kişisel verilerin Uygulamadan ve Uygulamaya iletilmesi riski size aittir. Uygulamaya yalnızca güvenli bir ortamda erişmelisiniz.

ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ HAKKINDA

18 yaşın altındaki çocuklardan bilerek veri istemiyor ve pazarlamıyoruz. Uygulamayı kullanarak, en az 18 yaşında olduğunuzu veya 18 yaşından küçük kişinin ebeveyni veya velisi olduğunuzu ve 18 yaşından küçük kişinin Uygulamayı kullanmasına izin verdiğinizi beyan edersiniz.

İŞBU AYDINLATMA METNİNDEKİ GÜNCELLEMELER

İşbu Aydınlatma Metni zaman zaman güncellenebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler erişilebilir olduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

Veri sorumlusuna başvurmak veya işbu Aydınlatma Metni hakkında sorularınızı veya yorumlarınızı belirtmek için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.